Szum koloru - wystawa indywidualna Renaty Konopelnej

Data wydarzenia: 16.03.2017 - 17:00 do 17.03.2017 - 16:45

Opiekun artystyczny wystawy: Miłosz Flis

Wernisaż wystawy: 16.03.2017, godz. 17:00, finisaż wystawy: 20.05.2017, Noc Muzeów

Czas trwania wystawy: 16.03.2017–20.05.2017

Galeria ArtBrut, ul. Ruska 46A | Wrocław 

Renata Konopelna, wśród przyjaciół znana jako Renia, profesjonalnie zaczęła zajmować się malarstwem w roku 2013, co nieprzypadkowo zbiega się z otwarciem na jej podwórku przy ul. Roosevelta 5a Ośrodka Kulturalnych Animacji Podwórkowych. Spójność stylu i rozpiętość kompozycji, jakimi artystka się posługuje, podaje w wątpliwość tak krótką ścieżkę artystyczną, jednak niezwykłą intensywność pracy i mnogość realizacji można tłumaczyć od lat niewykorzystanym, niewątpliwym talentem. Pomimo krótkiej kariery Renia ma już na swoim koncie trzy indywidualne wystawy – jedną we wspomnianym wcześniej OKAP-ie i dwie w zaprzyjaźnionych Konturach Kultury. Jest również jedną z najaktywniejszych uczestniczek działań OKAP-u, w tym udział w blisko 250-metrowym muralu zdobiącym jej własne podwórko. 

Bohaterami prac Renaty są ludzie, kwiaty, drzewa i zwierzęta, trudno jednak nie ulec wrażeniu, że są to jedynie preteksty do czysto malarskiej, niezwykle wrażliwej gry kolorów, czego potwierdzeniem są również liczne w jej dorobku obrazy abstrakcyjne. Na Jej wystawie Szum koloru zaprezentujemy najnowsze prace, w których zestawienia kolorystyczne oraz złożone kompozycje linearno-puentylistyczne zestawimy z pracami przedstawieniowymi, aby pozwolić widzowi w pełni nasycić się całym spektrum emocji, jakie Renia potrafi przez swoje wielbiące kolor malarstwo przekazać. Będą to obrazy malowane akrylem na płótnie i na papierze oraz prace na papierze wykonane łączonymi technikami kolorowego rysunku.

Miłosz Flis
Opiekun artystyczny wystawy

Wystawa realizowana jest w ramach zadania publicznego pod nazwą: PROWADZENIE GALERII ARTBRUT I PRACOWNI AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I KULTURALNEJ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ I ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W LATACH 2016-2018 finansowanego przez Gminę Wrocław.

Materiały promocyjne

Renata Konopelna, Szum koloru - zaproszenie