O kolekcji

Zakładka „Kolekcja” została przygotowana i udostępniona w ramach zadania „Digitalizacja wybranych zasobów kolekcji Galerii ArtBrut wraz z opracowaniem i udostępnieniem” realizowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2014 (Nazwa priorytetu: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego) (Instytucja zarządzająca Priorytetem: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów) oraz współfinansowanego ze środków Biura Festiwalowego Impart 2016.