O Galerii ArtBrut

Galeria ArtBrut & Świat Nadziei

Galeria jest czynna dla zwiedzających w godzinach:

 • poniedziałek – nieczynne
 • wtorek – 15:00–18:00
 • środa – nieczynne
 • czwartek – 15:00–18:00
 • piątek – 14:00–17:00

Zapraszamy do odwiedzenia naszych stron internetowych i śledzenia na bieżąco wydarzeń w mediach społecznościowych.

Galeria ArtBrut i Pracownia Aktywizacji Społeczno-Kulturalnej we Wrocławiu

Galeria ArtBrut i Pracownia Aktywizacji Społeczno-Kulturalnej prowadzona jest we Wrocławiu od 2009 roku przez Stowarzyszenie Świat Nadziei przy ul. Ruskiej 46A. W 2024 roku Galeria obchodzić będzie swoje 15-lecie. Jej zadaniami są prezentowanie i aktywne promowanie twórczości osób z niepełnosprawnością umysłową i z zaburzeniami psychicznymi, integracja społeczna oraz poszukiwanie i realizowanie skutecznych form wsparcia tych osób

Funkcjonuje jako długofalowy, niekomercyjny projekt stowarzyszenia, na który środki pozyskiwane są z różnych źródeł. Jest jedynym tego typu przedsięwzięciem we Wrocławiu i jednym z niewielu w Polsce. W ramach działań Galerii i Pracowni realizowany jest cykl wystaw, warsztatów twórczych, spotkań autorskich oraz zajęć w zakresie aktywizacji społecznej i twórczej. Galeria i Pracownia ArtBrut przygotowała dotąd ponad 70 zbiorowych i indywidualnych wystaw oraz prezentacji sztuki art brut i outsider art. Stworzyła i wciąż rozwija własną unikatową kolekcję sztuki art brut i outsider art. Posiada bogatą dokumentację działań.

W roku 2013 Galeria i Pracownia ArtBrut otrzymała za swoją działalność nagrodę kulturalną WARTO w kategorii Sztuki wizualne, przyznawaną przez „Gazetę Wyborczą – Wrocław”. Projekty Galerii i Pracowni włączone zostały do aplikacji i programu Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016.

Do najważniejszych wystaw zewnętrznych prezentujących twórców Galerii i Pracowni ArtBrut należą:

 • > O OGÓLE. FALE WSZĘDZIE 2 / 15. Międzynarodowe Biennale Sztuki Mediów WRO 2013 PIONEERING VALUES, Wrocław 2013;
 • > ANTIDOTUM / 12. Przegląd Sztuki SURVIVAL „Miasto – stan zapalny”, Wrocław 2014;
 • > HANDLE WITH CARE / OSTRALE’015, Drezno, Niemcy 2015;
 • > EAT ART / projekt openHUB Europe, Mediolan, Włochy 2015;
 • > PAR-DELÀ LES TABOUS / festiwal ART ET DÉCHIRURE, Rouen, Francja 2016;
 • > ZAJĘCIE / 5. BIENNALE SZTUKI ZEWNĘTRZNEJ OUT OF STH, BWA, Wrocław 2017;
 • > ART BRUT / Festiwal Retroperspektywy 2018, Art_Inkubator – Fabryka Sztuki, Łódź 2018;
 • > Wystawa plenerowa na Rynku we Wrocławiu, prezentująca twórców Galerii i Pracowni ArtBrut, Wrocław 2020.

Prace i teksty Twórców Galerii i Pracowni ArtBrut znalazły się również w publikacjach i książkach oraz stały się inspiracją do spektakli i koncertów takich jak:

 • > JA SIĘ DO SIEBIE NIE NADAJĘ / książka artystyczna wydana przez Galerię i Pracownię ArtBrut we współpracy z Europejską Stolicą Kultury Wrocław 2016;
 • > POD WSPÓLNYM PARASOLEM / publikacja według projektu Krystyny Paraszkiewicz-Pater; wydana przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego;
 • > BIURO – Organ Prasowy BWA Wrocław / magazyn o sztuce;
 • > RITA BAUM / czasopismo artystyczno-literackie;
 • > SPEKTRUM AUTYZMU – OD DIAGNOZY I TERAPII DO INTEGRACJI I INKLUZJI / monografia naukowa, Wydawnictwo Continuo, 2022;
 • > JESTEM RÓŻOWYM TORTEM. Wybór wierszy Wandy Sidorowicz / książka artystyczna wydana przez Galerię i Pracownię ArtBrut, 2022;
 • > MIŁOŚĆ NIEWYKLUCZONA / przedstawienie teatralne przygotowane przez studentów Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie, filii we Wrocławiu, w ramach projektu badawczego Bogusławy Sztencel i Jolanty Solarz-Szwed;
 • > SŁOWA / performans multimedialny przygotowany przez muzyków Igora Gawlikowskiego i Krzysztofa Koniecznego oraz artystę Jacka Zachodnego.

W ramach realizowanych projektów i działań Galeria i Pracownia ArtBrut od lat rozwija współpracę z wieloma artystami i partnerami działającymi we Wrocławiu, Polsce i za granicą, zarówno w szeroko rozumianym obszarze kultury i sztuki, jak też w obszarze sztuki art brut i outsider art, wśród których znalazły się:
Galerie BWA: Awangarda, Wrocław Główny, Dizajn, SIC! i Studio; Centrum Sztuki WRO; Galeria Entropia; Muzeum Narodowe we Wrocławiu i Pawilon Czterech Kopuł; Muzeum Współczesne Wrocław; Galeria Miejska; Muzeum Miejskie Wrocławia; Narodowe Forum Muzyki; Dom dla Kultury OP ENHEIM; Fundacja Sztuki Współczesnej ART TRANSPARENT i Przegląd Sztuki SURVIVAL; Teatr Pieśń Kozła i projekt Brave Kids; Wrocławski Teatr Lalek; Teatr Muzyczny Capitol; Teatr Polski (obecnie: Teatr Polski – w Podziemiu); Synagoga Pod Białym Bocianem; WuWA; Stowarzyszenie Nowe Horyzonty; Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu; Browar Mieszczański; MiserArt – strefa kreatywna w labiryncie wykluczenia; Wrocławska Galeria Polskiego Plakatu; OKAP (Ośrodek Kulturalnej Animacji Podwórkowej); Pracownia Grafiki Warsztatowej Ośrodka Działań Twórczych Światowid; Atelier Si, Pb...; Galeria U/KOS Jerzego Kosałki i Grupy LUXUS; Galeria Nicponiej; TYC ART Brama Przejściowa; TIFF Center, Ognisko Kultury Plastycznej im. Eugeniusza Gepperta; Klubokawiarnia Recepcja, Strefa Kultury Wrocław; Cocofli – books art cafe wine bar; Dolnośląskie Centrum Filmowe; Galeria „tak” w Poznaniu; Teatr 21 w Warszawie; Galeria Art Brut z Lublina; Fundacja Ostrale z Drezna; Galeria ArtiLabo z Bredy; Galeria Art Cru w Berlinie; MAM Galerie w Rouen i Centre Dramatique National de Haute-Normandie.

Jednym z najważniejszych zadań działalności Galerii i Pracowni jest poprawa jakości życia i funkcjonowania osób z niepełnosprawnością umysłową i z zaburzeniami psychicznymi. Długofalowa i wszechstronna współpraca z profesjonalistami i instytucjami działającymi w obszarze kultury i sztuki, jak też ze specjalistami i partnerskimi organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz osób ze specjalnymi potrzebami, umożliwia poszukiwanie i wdrażanie nowoczesnych metod i skutecznych rozwiązań w aktywizacji życiowej i społecznej tych osób. Istotą działań jest przełamywanie lęku przed kontaktami i współpracą z osobami z niepełnosprawnością umysłową i z zaburzeniami psychicznymi w wyniku negatywnego wyobrażenia i stereotypowego ich postrzegania. Ważną kwestią jest podjęcie społecznego dialogu i rozwijanie nowej jakości relacji społecznych. Proponowane przez Galerię i Pracownię formy działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym stanowią ważne uzupełnienie i alternatywę dla istniejących na terenie Wrocławia form wsparcia.

Obecnie z Galerią i Pracownią ArtBrut związana jest grupa około 20 twórców z niepełnosprawnością umysłową i z zaburzeniami psychicznymi, którzy biorą udział w działaniach i otrzymują wsparcie w obszarze aktywizacji życiowej, społecznej i twórczej. Przestrzeń Galerii i Pracowni jest także udostępniona dla otwartej grupy odbiorców – w tym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ale także dla osób zainteresowanych sztuką i twórczością art brut i outsider art. Ideą Galerii i Pracowni jest tworzenie miejsca poza ideologiami i podziałami, tolerancyjnego na „inność”, otwartego na powszechną dyskusję i różnorodne punkty spojrzenia na współczesny świat pod względem kulturowym, życiowym, religijnym i artystycznym. Zapraszani twórcy i goście reprezentują różnorodność postaw i poglądów charakterystyczną dla obecnych czasów, uświadamiając uczestnikom spotkań i działań złożoność i wielopoziomowość współczesnego świata. Istotne jest, aby osoby korzystające z Galerii i Pracowni miały poczucie posiadania własnego miejsca spotkań, realizacji twórczej i wymiany doświadczeń, przestrzeni, którą mogą kreować zgodnie ze swoimi potrzebami i marzeniami. Galeria ArtBrut i Pracownia Aktywizacji Społeczno-Kulturalnej stała się ważnym wrocławskim miejscem integracji przez sztukę.

Działalność Galerii i Pracowni ArtBrut od początku wspierana jest przez Gminę Wrocław. W latach 2016–2018, 2019–2021, 2022, 2023 oraz w 2024 roku Galeria i Pracownia funkcjonuje dzięki celowemu wsparciu finansowemu Gminy Wrocław (www.wroclaw.pl) w ramach zadania: PROWADZENIE GALERII ARTBRUT I PRACOWNI AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-KULTURALNEJ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ I ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI.

Informacja o projekcie

 Galeria ArtBrut