W POSZUKIWANIU HARMONII - wystawa twórców związanych z Galerią ArtBrut

Data wydarzenia: 22.06.2017 - 17:00 do 23.06.2017 - 16:45

Wernisaż: czwartek 22 czerwca 2017, godz. 17:00
Wystawa otwarta do 10 września 2017
Serdecznie zapraszamy!

Galeria ArtBrut
Pracownia Aktywizacji Społecznej i Kulturalnej
Wrocław, ul. Ruska 46a

Opiekun artystyczny wystawy: Krzysztof Konieczny

Wystawa W poszukiwaniu harmonii jest efektem cyklu spotkań warsztatowych twórców Galerii ArtBrut z muzykiem i akustykiem Krzysztofem Koniecznym, w ramach których artyści, wchodząc w dźwiękowe interakcje między sobą, próbowali pokonać granice swojego ja, budując na żywo wielogłosowe i wielowarstwowe kompozycje.

Tytułowe szukanie ładu i harmonii to proces samopoznania i autokreacji przez konfrontację z własnym dziełem podczas odsłuchu, udoskonalanie go dodawanymi dźwiękami lub przez eliminowanie dźwięków niechcianych. Analiza świata jest drugim wątkiem poszukiwania harmonii w najbliższym nam otoczeniu. Harmonia to również próba pracy zespołowej, w której twórcy skupiali się na słuchaniu siebie nawzajem, dobranej współpracy w celu wytworzenia jednego dzieła. Powstały zarówno dźwiękowe prace zbiorowe, jak i bardziej osobiste interpretacje zjawiska harmonii – niektóre skupiające się na współbrzmieniu dźwięków, inne traktujące o porządku w przyrodzie lub wzajemnym dopełnieniu obrazu i dźwięku, ukazujące najbardziej istotne dla twórców aspekty życia i otaczającej ich rzeczywistości.

Efekty tych interdyscyplinarnych poszukiwań prezentowane są na wystawie w formie nagrań i dzieł wizualnych. Choć dominującym medium była muzyka, nie nauka gry na instrumentach stała się jednak w tym procesie najważniejsza, ale współgranie. Istotnym efektem działań jest harmonia wśród współtwórców, mniej harmonia samej kompozycji. Artyści skupiali się na słuchaniu siebie nawzajem i radości tworzenia, a nie na realizacji założeń kompozycyjnych. Konfrontowanie się ze swoimi dokonaniami i samopoznanie wynikające z analizy dzieła były głównymi składowymi procesu dążenia do harmonii.

oraz Daniel Stachowski, Krzysztof Tarnowski

Wystawa realizowana jest w ramach zadania publicznego pod nazwą: PROWADZENIE GALERII ARTBRUT I PRACOWNI AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I KULTURALNEJ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ I ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W LATACH 2016-2018 finansowanego przez Gminę Wrocław.

Materiały promocyjne

Piotr Rymko
W POSZUKIWANIU HARMONII - plakat