„UKOCHANY, PRZYJDŹ, PRZYJDŹ, PRZYJDŹ” O RODZINIE I NAJBLIŻSZYCH W OUTSIDER ART

Data wydarzenia: 18.01.2017 - 16:30

Wydarzenie Towarzyszące wystawie Poza Tabu III.

Wykład i prezentacja Rafała Jęczmyka – „Ukochany, przyjdź, przyjdź, przyjdź” o rodzinie i najbliższych w outsider art.  Rafał Jęczmyk jest animatoremn kultury, dziennikarzem, kuratorem muzycznym, filmowym i artystycznym. Prowadzi na facebooku fanpage Outsider Art.

Galeria ArtBrut
zaprasza na wykład i prezentację Rafała Jęczmyka
„UKOCHANY, PRZYJDŹ, PRZYJDŹ, PRZYJDŹ”
O RODZINIE I NAJBLIŻSZYCH W OUTSIDER ART.

Miejsce: 
Galeria i Pracownia ArtBrut, Wrocław, ul.Ruska 46A

Czas: 18.01 środa, godzina 16.30*

Zapraszamy również do oglądania wystawy "Poza Tabu III"

Artyści z kręgu art brut tworzyli pod wpływem różnych czynników – czasami chcieli dokonać zapisu swoich osobistych mitologii i wyimaginowanych światów, które były dla nich w wielu przypadkach o wiele bardziej realne niż rzeczywisty świat, niekiedy ich motywacją była kompulsywna potrzeba przelania na papier swoich niezwykłych wizji, a czasami sztuka była dla nich po prostu ucieczką od problemów, traum czy choroby. Ale w wielu przypadkach zdarzało się tak, że ich twórczość byłą reakcją na codzienne życie, na rodzinę i bliskich. Sztuka pomagała im wyrazić to, czego nie potrafili wyrazić w inny sposób – czasami była dla nich swoistą terapią, czasami hołdem, w końcu  przybierała też formę wyrażającą fikcyjny, idealny świat, w którym mogło zaistnieć i zamanifestować się to, co było realnie niemożliwe w stosunkach z krewnymi i przyjaciółmi. 

Henry Darger, tworząc swoje złożone z tysięcy stron tekstu i rysunków dzieło, starał się wyrazić swoją miłość dla dzieci, których nigdy nie było mu dane mieć. Morton Bartlett stworzył wręcz fizyczną namiastkę rodziny w postaci kilkunastu dziecięcych figur naturalnych rozmiarów. Jedyne dzieło Adeleide Hall, utkany przez nią obrus, dopiero po latach odszyfrowano jako zapis jej traumy z czasów dorastania i trudnej sytuacji rodzinnej. Zamknięta w instytucji psychiatrycznej Katharine Detzel sama zrobiła sobie męża – z płótna i słomy. Emma Hauck przez cały okres pobytu w zakładzie zamkniętym pisała obsesyjne i niemożliwe do odszyfrowania listy miłosne do swojego ukochanego. Każde swoje działanie i każdą codzienną czynność Harald Stoffers zamykał w formie listów do matki, przypominających wizualnie muzyczną partyturę. William Kurelek w swoich przejmujących obrazach zamknął całe swoje nieszczęśliwe dzieciństwo ukraińskiego emigranta w Kanadzie i zaszyfrował w nich swoje niełatwe stosunki z ojcem. Na swoich mrocznych rysunkach Malcolm McKeeson radził sobie z nigdy fizycznie nie skonsumowanym małżeństwem i wynikającą z tego seksualną frustracją. Achilles Rizolli składał cześć najbliższym tworząc w swoich misternych architektonicznych rysunkach fikcyjne miasto, w którym budynki były ucieleśnieniem jego rodziny i przyjaciół.

Rafał Jęczmyk – animator kultury, dziennikarz (jego teksty ukazywały się między innymi w Ricie Baum, Organie, Gazecie Wyborczej, Era Music Garden czy T-Mobile Music), kurator muzyczny, filmowy i artystyczny (współpracował i współpracuje między innymi z takimi festiwalami jak Avant Art Festival, Wrocław Industrial Festival, Nowe Horyzonty, Energia Dźwięku, Rytuał, Art of Improvisation czy Podwodny Wrocław), muzyk (nagrywa i występuje pod pseudonimem Emma Zunz). Fascynują go oficjalnie pomijane i dyletanckie obszary kultury i sztuki. Prowadzi na facebooku fanpage Outsider Art. Od 2013 roku współpracuje z poznańską Galerią Tak.

Wystawa realizowana jest w ramach zadania publicznego pod nazwą: PROWADZENIE GALERII ARTBRUT I PRACOWNI AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I KULTURALNEJ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ I ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W LATACH 2016-2018 finansowanego przez Gminę Wrocław.

Materiały promocyjne

autor: Harald Stoffers