POZA TABU IV. POZA ŚWIATEM - wystawa twórców związanych z Galerią i Pracownią ArtBrut

Data wydarzenia: 07.12.2017 - 17:00 do 08.12.2017 - 16:45

Serdecznie zapraszamy na wystawę twórców związanych z Galerią i Pracownią ArtBrut pt. Poza Tabu IV. Poza światem

Damian Czerwiński, Dariusz Dera, Joanna Golachowska, Marcin Guźla, Piotr Jeruzel, Agnieszka Kołodziejczyk, Jacek Kröle, Kamil Łyjak, Marta Nawojczyk, Andrzej Niedźwiecki, Bartosz Runiewski, Piotr Rymko, Daniel Stachowski, Wanda Sidorowicz, Krzysztof Tarnowski, Mateusz Tatarczyk, Maciej Tryniszewski, Elwira Zacharska

Wernisaż: czwartek 7 grudnia 2017, godz. 17:00

Galeria ArtBrut
Pracownia Aktywizacji Społecznej i Kulturalnej
Wrocław, ul. Ruska 46a

Opiekun artystyczny wystawy: Jacek Zachodny

 

Poza Tabu IV. Poza światem

W historii świata cały czas powtarza się schemat prześladowania „innego”: mniejszości narodowych, ludzi odmiennych, inaczej myślących i czujących, inaczej wyglądających, wyznających inną religię, zanurzonych w odrębną kulturę. W historii cywilizacji dotyczyło to – zależnie od czasów, trendów epoki lub oddziaływania religii – bardzo wielu grup „innych”. Były wśród nich osoby niepełnosprawne, chore, ludzie z defektem lub „ponadnaturalnymi” zdolnościami, heretycy, wiele ludów rdzennych, jak Indianie, Innuici czy Aborygeni; prześladowaniom ulegały całe populacje ludności Afryki, Żydzi, Romowie, ludność chłopska, przedstawiciele innych orientacji seksualnych, imigranci.

Tematem kolejnej wystawy z cyklu Poza Tabu jest również zastanowienie się nad sytuacją osób niepełnosprawnych w różnych kulturach, obszarach religijnych i społeczeństwach. To pretekst do postawienia pytania, jak się czujemy w naszej kulturze, w jakim stopniu pozwala nam ona być sobą, co myślimy o innych, jakie mamy wyobrażenia i co nas w niej ogranicza. Czy gdzieś to, co dla nas jest normalne, bywa zakazane i niedopuszczalne? Czy nasza kultura ma również takie obszary? Jak ludzie w różnych kulturach ustosunkowują się do osób niepełnosprawnych, jak ich postrzegają? Jak widzimy osoby z bezpośredniego otoczenia, z własnej kultury? Jakie ograniczenia zwyczajowe, kulturowe i religijne spotykają na swojej drodze niepełnosprawni? Czy stosunek do niepełnosprawności jest zależny tylko od ekonomii, czy też od świadomości danych społeczeństw?

W trakcie przygotowań do wystawy twórcy poruszyli temat sytuacji osób niepełnosprawnych w czasach królowej Wiktorii w Anglii w XIX wieku i – na przykładzie Olivera Twista Charlesa Dickensa – trudnego położenia wielu ludzi w czasach rewolucji przemysłowej. Rozmowy i dyskusje dotykały problemów wzajemnego porozumienia się, losów ludzi chorych psychicznie, czasów średniowiecza, prześladowania czarownic, chorych na rzadkie choroby, np. porfirię, nazistowskiej akcji eliminacji osób niepełnosprawnych oraz losów współczesnych imigrantów.

Wystawa realizowana jest w ramach zadania publicznego pod nazwą: PROWADZENIE GALERII ARTBRUT I PRACOWNI AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I KULTURALNEJ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ I ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W LATACH 2016–2018 finansowanego przez Gminę Wrocław.

Materiały promocyjne

Krzysztof Tarnowski, Zapomnieni, rysunek, 2017
POZA TABU IV. POZA ŚWIATEM - plakat