Wydarzenie towarzyszące wystawie POZA TABU X. CIAŁO I DUSZA

Data wydarzenia: 12.12.2023 - 16:30

Kiedy: wtorek 12 grudnia 2023, godz. 16:30
Gdzie: Galeria ArtBrut
i Pracownia Aktywizacji Społeczno-Kulturalnej
ul. Ruska 46A, Wrocław (domofon 1)

 

W ramach wydarzenia towarzyszącego wystawie twórców związanych z Galerią i Pracownią ArtBrut POZA TABU X. CIAŁO I DUSZA zapraszamy na spotkanie z dr Joanną Degler z Uniwersytetu Wrocławskiego i Barbarą Przerwą z Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Tematem spotkania będą cielesność i duchowość w kontekście tańca intuicyjnego i ruchu oraz w kontekście judaizmu i związanych z nim rytuałów. Barbara Przerwa zaprezentuje performans pt. Dusza ciało porusza inspirowany pracami prezentowanymi na wystawie Poza Tabu X, w którym mierzy się z pytaniami: „Czy dusza porusza dłonią malarza, nogą tancerza, ustami raperki? Kiedy patrzę na dzieło sztuki, to kto patrzy – ciało czy dusza? Kiedy moje ciało się porusza, to czy poruszy się Wasza dusza?”. Dr Joanna Degler opowie o rytuałach, które dotycząc bezpośrednio ciała, odnoszą się też do duszy i pierwiastka duchowego, a także m.in. o tym, jak możemy interpretować historie o dybukach i dlaczego w tradycyjnej kulturze żydowskiej tak ważną rolę odgrywa łaźnia.

Moderatorem wydarzenia będzie Katarzyna Kaczorowska – wrocławska dziennikarka związana z tygodnikiem „Polityka”.

W wydarzeniu wezmą też udział twórcy ekspozycji oraz opiekun artystyczny wystawy POZA TABU X. CIAŁO I DUSZA Jacek Zachodny.

Dr Joanna Degler – literaturoznawczyni, tłumaczka, pracowniczka naukowa Katedry Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie wykłada literaturę i kulturę żydowską oraz język jidysz. Jej zainteresowania badawcze skupiają się głównie na poezji żydowskiej i działalności kobiet na gruncie kultury jidysz.

Barbara Przerwa – kustosz, edukatorka w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, zajmuje się tańcem, performansem, bada taniec intuicyjny jako medium wyrażania doznań estetycznych i emocji oraz ruch jako narzędzie pomagające przeżywać sztukę i obrazy.

Więcej o wystawie

 

Zrealizowano w ramach zadania publicznego pod nazwą: PROWADZENIE GALERII ARTBRUT I PRACOWNI AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-KULTURALNEJ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ I ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W ROKU 2023 współfinansowanego przez Gminę Wrocław.

Materiały promocyjne

Kamil Łyjak, ETKŁMETEK, obiekt, 2023 (fot. W. Chrubasik)