POZA TABU X. CIAŁO I DUSZA - wystawa twórców związanych z Galerią i Pracownią ArtBrut

Data wydarzenia: 23.11.2023 - 17:00

Uczestnicy wystawy:
Mateusz Blaczek, Michał Czech, Bartosz Dziedzic, Joanna Golachowska, Marcin Guźla, Piotr Jeruzel, Aleksander Kienc, Agnieszka Kołodziejczyk, Paulina Kołodziejska, Jacek Kröle, Kamil Łyjak, Marta Nawojczyk, Andrzej Niedźwiecki, Jakub Plączkowski, Piotr Rymko, Wanda Sidorowicz, Daniel Stachowski, Krzysztof Tarnowski, Elwira Zacharska

Otwarcie: czwartek 23 listopada 2023, godz. 17:00

Galeria ArtBrut
i Pracownia Aktywizacji Społeczno-Kulturalnej
Wrocław, ul. Ruska 46A/102

Opiekun artystyczny wystawy: Jacek Zachodny
Producent wystawy: Marcin Derda

 

POZA TABU X. Ciało i dusza

Poza Tabu to cykl realizowanych od 10 lat wystaw artystów związanych z Galerią i Pracownią ArtBrut we Wrocławiu. Twórcy podejmują trudne i ważne tematy dotyczące ich sfery marzeń, intymnych pragnień, uczuć, cielesności i sensualności. Za pomocą języka sztuki twórcy prowadzą nas przez trudne i nieoczywiste relacje ze światem zewnętrznym, nawiązują do historii wykluczeń, walki w przełamywaniu stereotypów oraz wciąż obecnych w życiu społecznym, różnorodnych tabu, bezpośrednio wpływających na ich życie.

 

W obliczu przemian, które dokonują się na świecie w niezwykłym tempie, coraz częściej musimy zadawać sobie pytanie, kim jesteśmy, jaka jest nasza rola w życiu, jakie jest oddziaływanie na innych ludzi, inne istoty i naturę. Z czym możemy się pogodzić? O co chcemy walczyć? W czasie zmian obyczajowych, świadomościowych oraz ekonomicznych erozji ulegają stare prawdy i sposoby radzenia sobie z rzeczywistością. Wszyscy podlegamy tranzycji – przemianie. Dotyczy to również duchowości człowieka, jak i jego stosunku do ciała.

Artyści związani z Galerią ArtBrut we Wrocławiu jak wszyscy uczestniczą w globalnej zmianie wartości, osobiście zmagają się z ograniczeniami swoich ciał, podlegają ewolucji poglądów na temat swoich praw do równoprawnego istnienia w nowoczesnym społeczeństwie. Twórcy czujnie obserwują i odczuwają sytuacje polityczne, zagrożenia, przemiany społeczne, czynnie uczestnicząc w walce o swoje miejsce, nie zapominając przy tym o innych. Będąc jednocześnie w grupie pod specjalną opieką, jak i w grupie wykluczanych, doskonale rozumieją wagę sytuacji, wybierając świat otwarty i tolerancyjny.

Artyści sami kreują i definiują tematy swoich działań, wybierają język, którym chcą się z publicznością porozumieć. Wielość rodzajów wypowiedzi, zastosowanych technik, poziomów skojarzeń i tematów uzmysławia nam, że duch i ciało to po prostu my, z całym bagażem doświadczeń, pamięcią, myślami, emocjami, wiarą i przemijającą fizycznością.

Jacek Zachodny

 

Zrealizowano w ramach zadania publicznego pod nazwą: PROWADZENIE GALERII ARTBRUT I PRACOWNI AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-KULTURALNEJ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ I ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W ROKU 2023 współfinansowanego przez Gminę Wrocław

Materiały promocyjne