Czy wolność?... Wystawa twórców Galerii ArtBrut

Data wydarzenia: 16.06.2016 - 17:30

Wernisaż: czwartek 16 czerwca 2016, godz 17:30

Galeria ArtBrut
Pracownia Aktywizacji Społecznej i Kulturalnej
Wrocław, ul. Ruska 46A

5 lipca 2016 zapraszamy na spotkanie i wspólne działania artystyczne Twórców Galerii ArtBrut oraz Artystów Teatru21

Opiekun artystyczny wystawy – Dominika Jeżewska

Czy wolność?...

Przedstawiamy Państwu wystawę niezwykłą. Poświęconą tematowi, który jest tak trudny i rozległy, że nie sposób go objąć, opisać, ustalić jednoznacznej definicji.
Wolność – materialna czy duchowa, osobista czy społeczna, wartość ponadczasowa czy tu i teraz? Ile osób zapytamy o wolność, tyle otrzymamy odpowiedzi, tyle będzie konotacji, tez, teorii. Ekspozycja nie ma formy domkniętej, skończonej, nie jest podsumowaniem tematu. Stanowi unikalny zapis dotychczasowej pracy Twórców nad tematem wolności. Dotychczasowej, bo ona ciągle trwa, stała się i zapewne nadal będzie obecna w Ich życiu. Chcemy również, aby widzowie mieli możliwość wypowiedzenia się, wyrażenia swoich poglądów, zadania pytań, podzielenia się swoimi wątpliwościami związanymi z wolnością.
To nie jest wystawa gotowych odpowiedzi oraz filozoficznych dysput i rozważań. To wystawa pytań. Zasadniczych i tych bardziej szczegółowych. Pytań, które łączy jedno: zostawiając na boku filozoficzny patos, nie wdając się w światopoglądowe dyskusje, wymuszają refleksję nad konkretnymi aspektami wolności. Twórcy zadali swoje trudne pytania dotyczące wolności sześciu osobom – kobietom i mężczyznom, przedstawicielom różnych profesji, pełniącym różne funkcje. Okazało się, że odpowiedzi, często z pozoru jednoznaczne i kategoryczne, stawały się wstępem do dalszych refleksji, poszukiwań, pojawiały się dylematy etyczne, społeczne, ale też czysto praktyczne.

Te pytania, to filtr rzeczywistości, jaki nakładają nam Twórcy Galerii ArtBrut. Filtr wyjątkowy i cenny, bo wymagający od nas otwarcia umysłu na zupełnie nowe konteksty, spojrzenia na pojęcie wolności od nieznanej nam strony i oderwania się od myślowych stereotypów.
Prace Twórców prezentowane na wystawie są Ich głosem – niezwykle ważnym – w dyskusji o niezależności i wolności osób niepełnosprawnych w Polsce. Warto się w ten głos wsłuchać.
Na wystawie znajdują się również materiały z akcji performatywnej Teatru21
pt. „Pesach to święto wolności” zorganizowanej we współpracy z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, która odbyła się pod koniec kwietnia tego roku w Warszawie.

5 lipca 2016 zapraszamy na spotkanie i wspólne działania artystyczne Twórców Galerii ArtBrut oraz Artystów Teatru21, które odbędą się w ramach wydarzeń towarzyszących wystawie.

Wystawa „Czy wolność?…” jest wydarzeniem tematycznie powiązanym z 12. edycją Brave Festival pt. Wykluczeni. W programie głównym tegorocznego festiwalu znalazły się dwa spektakle, które zaprezentuje Teatr21: „Upadki. Odcinek 2” oraz „Klauni czyli o rodzinie. Odcinek 3”.

Dominika Jeżewska

oraz Kamil Łyjak i Daniel Stachowski

Wystawa realizowana jest w ramach zadania publicznego pod nazwą: PROWADZENIE GALERII ARTBRUT I PRACOWNI AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I KULTURALNEJ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ I ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W LATACH 2016-2018 finansowanego przez Gminę Wrocław.

Materiały promocyjne

Czy wolność?... Wystawa twórców Galerii ArtBrut - plakat