Wydarzenie towarzyszące wystawie twórców i twórczyń związanych z autorską pracownią Małgorzaty Rel - REL-A(K)CJE