Prace z wystawy indywidualnej Wandy Sidorowicz JESTEM RÓŻOWYM TORTEM. I WARTO MNIE ZJEŚĆ!