Publikacja w „Biurze”

Data wydarzenia: 01.03.2013

W „Biurze”, magazynie wydawanym nakładem BWA Wrocław, poświęconym współczesnej kulturze wizualnej, sztuce, dizajnowi i przestrzeni publicznej, opublikowane zostały zdjęcia Jakuba Adamskiego, Bartosza Runiewskiego, Mateusza Tatarczyka oraz Wandy Sidorowicz – twórców związanych z Galerią ArtBrut. Prace towarzyszyły artykułowi Alicji Grabarczyk – Krajobraz z turystami i podglądającymi. Peryferia Sztuki, czyli kilka pytań etykę w kontekście outsider art.

„Biuro” nr 8, 3/2013 – organ prasowy BWA Wrocław, str. 64–67.

Materiały promocyjne

„Biuro” nr 8, 3/2013 - okładka