Prawa równych

Data wydarzenia: 25.11.2013 - 14:00 do 26.11.2013 - 13:45

Projekt Prawa równych realizowany był w ramach Europejskiego Roku Obywateli 2013 przez Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej w Polsce we współpracy z Galerią ArtBrut i Pracownią Aktywizacji Społecznej prowadzoną przez nasze stowarzyszenie.

W ramach projektu zrealizowane zostały działania:

  1. Cykl spotkań warsztatowych w Galerii i Pracowni ArtBrut,
  2. Panel dyskusyjny – 25 marca 2013 o godzinie 14:00 w Przedstawicielstwie Regionalnym Komisji Europejskiej w Polsce przy ul. Widok 10 we Wrocławiu.

W 20. rocznicę ustanowienia europejskiego obywatelstwa, wychodząc naprzeciw wymaganiom współczesnego społeczeństwa, Komisja Europejska zaproponowała ustanowienie roku 2013 Europejskim Rokiem Obywateli. Celem obchodów jest zwiększenie poziomu wiedzy Europejczyków na temat statusu i praw im przysługujących jako obywatelom UE oraz pobudzenie debaty społecznej na temat partycypacji obywatelskiej w demokratycznym życiu Unii Europejskiej (więcej informacji: ec.europa.eu).

Przygotowany przez nas panel dyskusyjny był okazją do rozmowy na temat praw przysługujących nam jako obywatelom UE i ich realizacji w Polsce.

W ramach spotkania odbyły się prezentacje filmu oraz folderu na temat praw obywatelskich, które zostały przygotowane w trakcie spotkań warsztatowych przez twórców niepełnosprawnych wspólnie z prowadzącymi warsztaty osobami ze świata kultury i sztuki – dziennikarką Agatą Saraczyńską, graficzką Julitą Gielzak oraz artystą multimedialnym Jackiem Zachodnym.

Panelowi towarzyszyła wystawa prac artystycznych twórców związanych z Galerią ArtBrut i Pracownią Aktywizacji Społecznej.

Materiały promocyjne

Prawa równych 2013 - zaproszenie