O Galerii ArtBrut

Galeria ArtBrut & Świat Nadziei

Drodzy przyjaciele Galerii i Pracowni ArtBrut, 

Śledząc sytuację pandemiczną w krajach Europy oraz wsłuchując się w głosy ekspertów, zdecydowaliśmy się na wpuszczanie na teren Galerii i Pracowni ArtBrut jedynie osób posiadających Unijny Certyfikat COVID (UCC). Decyzja spowodowana jest troską o Wasze zdrowie, a przede wszystkim troską o bezpieczeństwo naszych twórców zmagających się z obniżoną odpornością.

Unijny Certyfikat COVID (UCC) dostaje osoba, która:

 • – jest w pełni zaszczepiona (certyfikat będzie ważny od 14 do 365 dnia po podaniu ostatniej dawki)
  lub
 • – otrzymała negatywny wynik testu na obecność koronawirusa (czas ważności certyfikatu to 48 godz.)
  lub
 • – wyzdrowiała po COVID-19 (UCC będzie ważny od 11 do 180 dnia od uzyskania pozytywnego wyniku testu PCR).

W wyjątkowych sytuacjach honorujemy ważne zaświadczenie lekarskie o przeciwwskazaniach do szczepienia na COVID-19.

Jak uzyskać Unijny Certyfikat COVID (UCC)? https://www.gov.pl/web/certyfikat/o-certyfikacie-informacje


W związku z ponownym otwarciem instytucji kultury zapraszamy do Galerii i Pracowni ArtBrut.

Część wydarzeń i prezentacji z wystaw nadal jest dostępna w Sieci. Zapraszamy do odwiedzenia naszych stron internetowych i śledzenia na bieżąco wydarzeń w mediach społecznościowych.

Podczas pandemii Galeria i Pracownia pracuje w systemie hybrydowym. Podczas działań i wydarzeń w Galerii i Pracowni ArtBrut obowiązują obostrzenia sanitarne. Szczegółowe wytyczne związane z pandemią dostępne są tutaj.

Galeria ArtBrut i Pracownia Aktywizacji Społeczno-Kulturalnej we Wrocławiu

Godziny otwarcia:
Wtorek: 15:00-18:00
Środa: 13:00–16:00
Czwartek: 15:00–18:00
Piątek: 14:00–17:00

Galeria ArtBrut i Pracownia Aktywizacji Społeczno-Kulturalnej w roku 2019 obchodziła 10-lecie swojej działalności. Prowadzona jest od 2009 roku przez Stowarzyszenie Świat Nadziei przy ul. Ruskiej 46A we Wrocławiu. Jej zadaniami są prezentowanie i aktywne promowanie sztuki i twórczości osób z niepełnosprawnością umysłową i z zaburzeniami psychicznymi, integracja społeczna oraz poszukiwanie i realizowanie skutecznych form wsparcia.

Funkcjonuje jako długofalowy, niekomercyjny projekt stowarzyszenia, na który środki pozyskiwane są z różnych źródeł. Jest jedynym tego typu przedsięwzięciem we Wrocławiu i jednym z niewielu w Polsce. W ramach działań Galerii i Pracowni realizowany jest cykl wystaw, warsztatów twórczych, spotkań autorskich oraz zajęć w zakresie aktywizacji społecznej i twórczej. Galeria ArtBrut przygotowała dotąd blisko 70 zbiorowych i indywidualnych wystaw i prezentacji sztuki art brut i outsider art, stworzyła własną kolekcję, posiada bogatą dokumentację działań.

W roku 2013 Galeria i Pracownia ArtBrut otrzymała za swoją działalność nagrodę kulturalną WARTO w kategorii Sztuki wizualne, przyznawaną przez „Gazetę Wyborczą – Wrocław”. Projekty Galerii i Pracowni włączone zostały do aplikacji i programu Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016.

Do najważniejszych wystaw zewnętrznych prezentujących twórców Galerii i Pracowni ArtBrut należą:

 • > O OGÓLE. FALE WSZĘDZIE 2 / 15. Międzynarodowe Biennale Sztuki Mediów WRO 2013 PIONEERING VALUES, Wrocław 2013;
 • > ANTIDOTUM / 12. Przegląd Sztuki SURVIVAL „Miasto – stan zapalny”, Wrocław 2014;
 • > HANDLE WITH CARE / OSTRALE’015, Drezno, Niemcy 2015;
 • > EAT ART / projekt openHUB Europe, Mediolan, Włochy 2015;
 • > PAR-DELÀ LES TABOUS / festiwal ART ET DÉCHIRURE, Rouen, Francja 2016;
 • > ZAJĘCIE / 5. BIENNALE SZTUKI ZEWNĘTRZNEJ OUT OF STH, BWA, Wrocław 2017;
 • > ART BRUT / Festiwal Retroperspektywy 2018, Art_Inkubator – Fabryka Sztuki, Łódź 2018.

Prace i teksty Twórców Galerii i Pracowni ArtBrut znalazły się również w publikacjach i książkach oraz stały się inspiracją do spektakli i koncertów takich jak:

 • > JA SIĘ DO SIEBIE NIE NADAJĘ / książka artystyczna wydana przez Galerię i Pracownię ArtBrut we współpracy z Europejską Stolicą Kultury Wrocław 2016;
 • > POD WSPÓLNYM PARASOLEM / publikacja według projektu Krystyny Paraszkiewicz-Pater; wydana przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego;
 • > BIURO – Organ Prasowy BWA Wrocław / magazyn o sztuce;
 • > RITA BAUM / czasopismo artystyczno-literackie;
 • > MIŁOŚĆ NIEWYKLUCZONA / przedstawienie teatralne przygotowane przez studentów Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie, filii we Wrocławiu, w ramach projektu badawczego Bogusławy Sztencel i Jolanty Solarz-Szwed;
 • > SŁOWA / performans multimedialny przygotowany przez muzyków Igora Gawlikowskiego i Krzysztofa Koniecznego oraz artystę Jacka Zachodnego.

W ramach realizowanych projektów i działań Galeria i Pracownia ArtBrut od lat rozwija współpracę z wieloma artystami i partnerami działającymi we Wrocławiu, Polsce i zagranicą, zarówno w szeroko rozumianym obszarze kultury i sztuki, jak też w obszarze sztuki art brut i outsider art, jak:
Galerie BWA: Awangarda, Wrocław Główny, Dizajn, SIC! i Studio; Centrum Sztuki WRO; Galeria Entropia; Muzeum Narodowe we Wrocławiu i Pawilon Czterech Kopuł; Muzeum Współczesne Wrocław; Galeria Miejska; Muzeum Miejskie Wrocławia; Narodowe Forum Muzyki; Dom dla Kultury OP ENHEIM; Fundacja Sztuki Współczesnej ART TRANSPARENT, Vivid Gallery; Teatr Pieśń Kozła i projekt Brave Kids; Wrocławski Teatr Lalek; Teatr Muzyczny Capitol; Teatr Polski (obecnie: Teatr Polski – w Podziemiu); Synagoga Pod Białym Bocianem; WuWA; Stowarzyszenie Nowe Horyzonty; Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu; Browar Mieszczański; MiserArt – strefa kreatywna w labiryncie wykluczenia; Wrocławska Galeria Polskiego Plakatu; OKAP (Ośrodek Kulturalnej Animacji Podwórkowej); Pracownia Grafiki Warsztatowej Ośrodka Działań Twórczych Światowid; Atelier Si, Pb...; Otwarta Pracownia Jerzego Kosałki i Grupa LUXUS; Klubogaleria Neon Side; TYC ART Brama Przejściowa; Firlej – Ośrodek Działań Artystycznych; Recepcja i Strefa Kultury Wrocław; Cocofli – books art cafe wine bar; Dolnośląskie Centrum Filmowe; Galeria „tak” w Poznaniu, Teatr 21 w Warszawie, Galeria Art Brut z Lublina, Fundacja Ostrale z Drezna, Galeria ArtiLabo z Bredy, Galeria Art Cru w Berlinie, MAM Galerii w Rouen i Centre Dramatique National de Haute-Normandie.

Rozwijanie długofalowej współpracy umożliwia poszukiwanie i wdrażanie nowoczesnych metod i niestandardowych rozwiązań w aktywizacji życiowej i społecznej osób ze specjalnymi potrzebami. Istotą działań jest przełamywanie lęku przed kontaktem i współpracą z osobami niepełnosprawnymi umysłowo i z zaburzeniami psychicznymi w wyniku negatywnego wyobrażenia i stereotypowego ich postrzegania. Ważną kwestią jest podjęcie społecznego dialogu i rozwijanie nowej jakości relacji.

Celem działalności Galerii i Pracowni jest także poprawa jakości życia i funkcjonowania osób z niepełnosprawnością umysłową i z zaburzeniami psychicznymi.

Obecnie z Galerią i Pracownią ArtBrut związana jest grupa około 20 twórców z niepełnosprawnością umysłową i z zaburzeniami psychicznymi, którzy biorą udział w działaniach i otrzymują wsparcie w obszarze aktywizacji życiowej, społecznej i twórczej. Przestrzeń Galerii i Pracowni jest także udostępniona dla otwartej grupy odbiorców – w tym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ale także dla osób zainteresowanych sztuką i twórczością art brut i outsider art. Pracownia i Galeria ArtBrut gościła m.in. podopiecznych instytucji działających na rzecz osób ze specjalnymi potrzebami jak Dolnośląskie Stowarzyszenie Aktywnej Rehabilitacji „Art”, Dolnośląskie Stowarzyszenie Opieka i Troska, Stowarzyszenie Ostoja, uczniów Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych nr 1, nr 10 i nr 11 we Wrocławiu, seniorów ze Stowarzyszenia Żółty Parasol, członków Stowarzyszenia Amazonek Femina-Fenix, Związku Ukraińców w Polsce, Towarzystwa Przyjaciół Bułgarii, studentów programu Erasmus+, a także studentów i wykładowców ASP we Wrocławiu, ASP w Gdańsku, Akademii Sztuk Teatralnych we Wrocławiu czy interdyscyplinarnego międzyuczelnianego kierunku Arteterapia w Katowicach.

Istotne jest, aby osoby korzystające z Galerii i Pracowni miały poczucie posiadania własnego miejsca spotkań, realizacji twórczej i wymiany doświadczeń, przestrzeni, którą mogą kreować zgodnie ze swoimi potrzebami i marzeniami.

W ciągu 10 lat swojego istnienia Galeria ArtBrut i Pracownia Aktywizacji Społeczno-Kulturalnej stała się ważnym wrocławskim miejscem integracji przez sztukę.

Działalność Galerii i Pracowni ArtBrut od początku wspierana jest przez Gminę Wrocław. W latach 2016–2018 oraz 2019–2021 Galeria i Pracownia funkcjonuje dzięki celowemu, trzyletniemu wsparciu finansowemu Gminy Wrocław (www.wroclaw.pl) w ramach zadania: PROWADZENIE GALERII ARTBRUT I PRACOWNI AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-KULTURALNEJ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ I ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI.

Informacja o projekcie

 Galeria ArtBrut

Deklaracja dostępności Strona Galerii ArtBrut we Wrocławiu

STOWARZYSZENIE "ŚWIAT NADZIEI" zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Galerii ArtBrut we Wrocławiu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2014-11-15
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-10

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-04-06
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-04-06

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Zarząd Stowarzyszenia Świat Nadziei
 • Adres: RUSKA 46A /LU 33
  50-079 WROCŁAW
 • E-mail: swiatnadziei@wp.pl
 • Telefon: +48507431127

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Lokal położony na 1 piętrze budynku z dostępem do windy. Wejście z windy bezpośrednio do lokalu.
 • Możliwość poruszania się na wózku inalidzkim.
 • Pomieszczenia sanitarne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.
 • Prawo wstępu z psem asystentem.
 • Pomoc asystenta osób z niepełnosprawnością.
 • Możliwość dojazdu i zaparkowania przy windzie przez osoby niepełnosprawne. Wzwiązku z pracami remontowymi w podwóżu, tymczasowy brak oznakowanego miejsca parkinkowego dla osób niepełnosprawnych.