ARTBRUT DIZAJN. ArtBrut w BULVARACH

Data wydarzenia: 18.05.2024 - 18:00

Osoby artystyczne: Mateusz Blaczek, Joanna Golachowska, Piotr Jeruzel, Agnieszka Kołodziejczyk, Kamil Łyjak, Marta Nawojczyk, Andrzej Niedźwiecki, Piotr Rymko, Wanda Sidorowicz, Elwira Zacharska

Opieka kuratorska: Adrianna Dąbrowska
Opieka producencka: Agnieszka Chojnacka

sobota 18 maja 2024, godz. 18:00–23:00 / Noc Muzeów we Wrocławiu

 

ARTBRUT DIZAJN to wystawa "witrynowa" w jednej z przestrzeni Bulvarów, będąca ekspozycją wyselekcjonowanych prac artystyczno-dizajnerskich twórców i twórczyń związanych z wrocławską Galerią i Pracownią ArtBrut, która w 2024 roku obchodzi swoje 15-lecie.

Wybrane na wystawę prace reprezentują autonomiczne style, ukazują mnogość zainteresowań i fascynacji. Artyści, nawiązując do konceptu twórczości "ready made", odświeżają przedmioty i ubrania przez indywidualne customizacje. Różnorodność podejść i inspiracji stanowi istotny element prezentacji, ukazujący bogactwo sztuki art brut i outsider art. Pomimo różnorodności prac razem tworzą one spójną i niezwykle kolorową harmonijną całość. Ta harmonia formuje się w sposób naturalny, jakby każdy element był nieodłączną częścią większej narracji.

Część prezentacji w witrynie stanowią prace związane z Akcją ArtBrut Kolekszyn, której nazwa wymyślona przez twórców Galerii i Pracowni pojawiła się po raz pierwszy podczas wystawy Poza Tabu IX. Piękni i Bogaci. Zaprezentowana została wówczas artystyczno-dizajnerska kolekcja ubrań i garderoby, ręcznie zdobionych i stylizowanych przez artystów i artystki Galerii ArtBrut, a także we współpracy z zaprzyjaźnionymi artystami, dizajnerami i projektantami, m.in. Nikitą Krzyżanowską, raperem jacobem beltem (Jakub Pasek), Paulą Kowalczyk z pracowni FORMALINA oraz artystą Andrzejem Dakszewiczem.

Przez formę witryny, która jest dostępna jedynie dla widza z zewnątrz, wystawa nawiązuje do hasła głównego akcji ArtBrut Kolekszyn"Nie możesz mnie kupić, ale możesz mnie zdobyć". Od 2022 roku Galeria i Pracownia ArtBrut, która jest niekomercyjnym projektem społeczno-kulturalnym prowadzonym przez Stowarzyszenie "Świat Nadziei", prowadzi akcję społeczno-artystyczno-ekologiczną ArtBrut Kolekszyn. W jej trakcie można nabyć wyselekcjonowane ubrania, dodatki i przedmioty dizajnerskie z wyjątkowej kolekcji vintage, wspierając jednocześnie darowizną działalność Galerii i Stowarzyszenia.

Dzięki prezentacji w przestrzeni Bulvarów możemy pokazać szerszej publiczności unikatowy charakter prac twórców z kręgu sztuki art brut i outsider art, dotrzeć do szerszego grona odbiorców z informacją o twórcach z niepełnosprawnością intelektualną i doświadczeniem choroby psychicznej.

ARTBRUT DIZAJN jest również zapowiedzią dużej i ciekawej wystawy ARTBRUT KOLEKSZYN, która otworzy się w Galerii i Pracowni Artbrut we wrześniu 2024 roku i będzie powiązana z 15-leciem jej działalności. Na wystawie zaprezentowane zostaną dzieła z tworzonej od 2009 roku przez Galerię i Pracownię ArtBrut unikatowej kolekcji sztuki, zawierającej około 600 prac zakupionych od przeszło 50 twórców. Kolekcja ta stanowi niezwykły przegląd współczesnej sztuki art brut i outsider art na przestrzeni lat, a wystawa będzie okazją do zobaczenia prac nieudostępnianych na co dzień zwiedzającym.

Zrealizowano w ramach zadania publicznego pod nazwą: PROWADZENIE GALERII ARTBRUT I PRACOWNI AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-KULTURALNEJ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ I ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W ROKU 2024 współfinansowanego przez Gminę Wrocław

Materiały promocyjne

Fot. Adrianna Dąbrowska