OUT OF THE DARK - wystawa indywidualna Katinki Kaskeline

Data wydarzenia: 14.05.2022 - 19:00

Otwarcie: sobota 14 maja 2022, godz. 19:00
Noc Muzeów we Wrocławiu

Wystawa czynna do: czwartku 28 lipca 2022

Galeria ArtBrut
i Pracownia Aktywizacji Społeczno-Kulturalnej
Wrocław, ul. Ruska 46A

Opiekun artystyczny wystawy: Jacek Zachodny
Producentka wystawy: Aleksandra Sarna

 

Katinka Kaskeline – artystka, pracuje i żyje w rodzinnym Berlinie i związana jest z tamtejszą Galerią ART CRU promującą twórczość art brut i outsider art. Pochodzi z rodziny artystycznej zajmującej się od kilku pokoleń różnymi formami sztuki. Sama zdobyła dyplom czeladnika złotnika i ukończyła studia w FHG Pforzheim i Rietvold Academy w Amsterdamie.

Pod względem techniki pracy autorkę można nazwać artystką totalną, korzystającą z wielu różnorodnych materiałów, czerpiącą ze swojego intymnego życia i cudzych osobistych doświadczeń, reagującą z wyostrzoną wrażliwością na utrwalane stereotypy, budowane mity społeczne, decyzje, co jest bohaterstwem, a co świętością. Artystka tworzy obiekty, rzeźby, rysunki, obrazy i kolaże na płótnie, papierze i drewnie. Do swoich kolaży używa akrylu, atramentu, papieru oraz wyciętych ilustracji z książek, fragmentów map i innych wydawnictw. Każdy napotkany obiekt lub jego skrawek może znaleźć swoje nowe miejsce, zmienić znaczenie, dodać nieoczekiwany kontekst.

W jej sztuce rzeczywistość rozpływa się i rozwarstwia. Realność płynnie, bez granicy, przechodzi w odrealnienie i formę smutku, melancholię wspólną dla wszystkich żyjących istot. Mamy oczywiste wrażenie, że świat jest wielowymiarową krainą wypełnioną życiem i umieraniem, wszystkimi aspektami naraz. Wzrastaniu towarzyszy rozkład, poczuciu wspólnoty samotność, wszystko ma swoje odbicie i wieloraki potencjał. Obok ludzi równoprawnymi bohaterami jej prac są zwierzęta, na przykład ptaki, koty lub owady. Wrażliwość artystki, sposób odbierania świata nastawiony jest jednak w dzisiejszych czasach na ciężką próbę. Pandemia, zmiany społeczne, uchodźcy lub wojna odciskają się w jej emocjonalnych pracach. Poszukiwanie odpowiedzi to poszerzanie wolności, niesie to z sobą jednak konsekwencje. Artystka opisuje swój proces tworzenia jako ekscytujący spór z materią, czasami długotrwały. W tym czasie podejmuje poszukiwania „właściwego” obrazu. Warstwa po warstwie.

Seria portretów inspirowana zdjęciami artystki prezentowana była przez Galerię ArtBrut po raz pierwszy na wystawie zbiorowej pt. ART CRU w ArtBrut w 2018 roku. Na planowanej wystawie indywidualnej zostanie zaprezentowanych wiele prac z dotychczasowego dorobku artystki, również te, które nie były do tej pory wystawiane lub zostaną specjalnie przygotowane na wystawę.

Tytuł wystawy OUT OF THE DARK (Z ciemności) jest tytułem jednej z prac Katinki Kaskeline i pochodzi z piosenki austriackiego artysty Falco (właśc. Johann Hans Hölzel), o wychodzeniu z ciemności ku światłu.

Jacek Zachodny

 

Wystawa realizowana jest w ramach zadania publicznego pod nazwą: PROWADZENIE GALERII ARTBRUT I PRACOWNI AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-KULTURALNEJ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ I ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W ROKU 2022 finansowanego przez Gminę Wrocław.

Materiały promocyjne

OUT OF THE DARK - wystawa indywidualna Katinki Kaskeline