Wydarzenie towarzyszące wystawie POZA TABU VIII. KONIEC I POCZĄTEK

Data wydarzenia: 09.12.2021 - 17:00

Gdzie: YouTube

 

W związku z sytuacją epidemiologiczną zmuszeni byliśmy po raz kolejny przenieść wydarzenie towarzyszące wystawie POZA TABU VIII. KONIEC I POCZĄTEK do rzeczywistości wirtualnej.

Wydarzenie przybrało postać rozmów, które Katarzyna Kaczorowska – publicystka i dziennikarka wrocławska, związana m.in. z tygodnikiem „Polityka” – przeprowadziła z twórcami prezentującymi swoje prace na wystawie POZA TABU VIII: Elwirą Zacharską, Krzysztofem Tarnowskim, Jackiem Kröle, Jakubem Plączkowskim oraz z opiekunem artystycznym wystawy Jackiem Zachodnym.

Rozmowy dotyczyły pojęcia końca i początku w wielu aspektach, nie zawsze oczywistych i prostych. Twórcy odnosili się do prezentowanych na wystawie prac, życia oraz charakteru zmian, jaki każdy koniec i początek niesie ze sobą zarówno w kontekście samej sztuki, jak też narodzin i śmierci, doświadczeń determinujących egzystencję istot żywych, a więc i człowieka. Ta ostatnia kwestia okazała się szczególnie istotna w związku ze śmiercią przyjaciela Galerii i Pracowni ArtBrut Pawła Jarodzkiego, jednego z liderów grupy Luxus, wybitnego artysty i kuratora.

Integralną częścią wydarzenia była prezentacja artystycznego projektu Jacka Zachodnego, absolwenta ASP we Wrocławiu, artysty tworzącego instalacje multimedialne, obiekty i prace wideo, aktywnego w obszarze malarstwa i działań performatywnych. Twórca realizuje wiele projektów w podróży, w obszarze różnych kultur i ich wzajemnych powiązań. W jego sztuce szczególne miejsce zajmują tematy społeczne i egzystencjalne. I takim jest też projekt ŚMIERĆ XXI zaprezentowany podczas wydarzenia towarzyszącego wystawie Poza Tabu VIII. Koniec i Początek.

Śmierć XXI to wieloetapowy projekt, realizowany od roku 2004 do 2010, którego ideą była próba zbudowania wielopoziomowego modelu wyobrażenia o śmierci oraz przemyśleń jej towarzyszącym. W projekcie udział wzięło kilkadziesiąt osób z Azji i Europy, z różnych kultur, mających odmienne zawody, wykształcenie, poglądy religijne i zróżnicowane doświadczenie życiowe. W projekcie Śmierć XXI występują również osoby z niepełnosprawnościami.

 

 

 

Projekt dostępny jest pod linkami:

DEFINICJA: https://vimeo.com/623385393/f760f5ffd7
KOLOR: https://vimeo.com/635426080/3a7b21f832

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia nagrania.

Więcej o wystawie

 

Wystawa realizowana jest w ramach zadania publicznego pod nazwą: PROWADZENIE GALERII ARTBRUT I PRACOWNI AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-KULTURALNEJ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ I ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W LATACH 2019–2021 finansowanego przez Gminę Wrocław.

Materiały promocyjne

Krzysztof Tarnowski, Kowalski 4K, obiekt rysunki, 2021