Wydarzenie towarzyszące wystawie indywidualnej Piotra Jeruzela TYTUŁ WYSTAWY NIE JEST WAŻNY

Data wydarzenia: 11.04.2019 - 16:00 do 12.04.2019 - 15:45

Serdecznie zapraszamy na wydarzenie towarzyszące wystawie indywidualnej Piotra Jeruzela TYTUŁ WYSTAWY NIE JEST WAŻNY.

Kiedy: czwartek 11 kwietnia 2019 r., godz. 16:00
Gdzie: Galeria ArtBrut
Pracownia Aktywizacji Społeczno-Kulturalnej
ul. Ruska 46A, Wrocław

Tematem wydarzenia towarzyszącego wystawie będzie performans jako forma ekspresji wśród artystów nieprofesjonalnych. Osią dyskusji będzie z jednej strony twórczość artystów z Galerii ArtBrut, z drugiej artystów amatorów z Grupy Działań Artystycznych z Ogniska Kultury Plastycznej im. E. Gepperta (pod kierunkiem Beaty Bols) w składzie: Tomasz Urban, José Luis Sosa, Lorena Montenegro-Bakalarz. Zaprezentują oni krótki spektakl pt. Scenariusz.

Moderatorem wydarzenia będzie Jerzy Kosałka – opiekun artystyczny wystawy, gościem specjalnym – Beata Bols, artystka intermedialna, performerka. W wydarzeniu wezmą udział również twórcy z Galerii i Pracowni ArtBrut oraz cały zespół Grupy Działań Artystycznych z Ogniska Kultury Plastycznej.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 16:00 oprowadzaniem kuratorskim po wystawie w Galerii i Pracowni ArtBrut z udziałem opiekuna artystycznego i twórcy wystawy. Spektakl Scenariusz pokazany zostanie ok. godz. 16:20 w Otwartych Pracowniach Plastycznych – Ognisku Kultury Plastycznej, ul. Ruska 46C. Po spektaklu ok. godz. 16:40 odbędą się spotkanie i dyskusja, ponownie w Galerii ArtBrut.

Więcej o wystawie

Wystawa realizowana jest w ramach zadania publicznego pod nazwą: PROWADZENIE GALERII ARTBRUT I PRACOWNI AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I KULTURALNEJ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ I ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W LATACH 2019–2021 finansowanego przez Gminę Wrocław.

Materiały promocyjne

Otwarte wydarzenie towarzyszące wystawie indywidualnej Piotra Jeruzela TYTUŁ WYSTAWY NIE JEST WAŻNY