Improwizacja, interpretacja – współtworzenie – wystawa twórców związanych z Galerią Odlot z Łodzi

Data wydarzenia: 26.09.2019 - 17:00 do 27.09.2019 - 16:45

Wystawa twórców związanych z Galerią Odlot z Łodzi:
Tomek Adamczyk, Mariusz Dawidowski, Łukasz Jakubowski, Adam Jedynak, Marlena Karasińska, Mikołaj Karasiński, Viola Karasińska, Żaneta Karasińska, Urszula Kędzierska, Marcin Kluska, Edyta Tyras, Natalia Witkowska

Wernisaż: czwartek 26 września 2019, godz. 17:00
Wystawa otwarta do 31 października 2019
Serdecznie zapraszamy!

Galeria ArtBrut
Pracownia Aktywizacji Społeczno-Kulturalnej
Wrocław, ul. Ruska 46A

Opiekun artystyczny wystawy: Anna Dyrka-Brzozowska

 

Galerię Odlot prowadzą podopieczni wspólnoty „Dom na Osiedlu”. Tworzy ją 10 osób z niepełnosprawnością intelektualną, którzy realizując autorski program usprawniający, pokazują, że osoby skazane na wegetację w domach pomocy społecznej, a często i w domach rodzinnych, mogą prowadzić satysfakcjonujące życie i twórczo pracować. Od wielu lat uczą się one i pracują przez 5 dni w tygodniu w Pracowni Twórczej, doskonaląc nabyte już umiejętności i pozyskując nowe, tworząc według własnych pomysłów i projektów prace z zakresu malarstwa, grafiki tradycyjnej i komputerowej, instalacji artystycznej, tkaniny unikatowej, a także wykonując przedmioty użytkowe. To wszystko będzie można znaleźć na wystawie prac. Obejrzymy również film z etiudami pantomimicznych improwizacji oraz spotkamy artystów podczas wernisażu i wydarzenia towarzyszącego. Te elementy złożą się na obraz życia i twórczości niezwykłych, wrażliwych, utalentowanych ludzi. Poznamy ich życie, pasje i dzieło, jakiego wspólnie dokonują, dając nam kawałek siebie.

Viola, Marlena, Żaneta, Natalia, Ula, Mikołaj, Łukasz i Adam są członkami wspólnoty „Dom na Osiedlu”. Od 25 lat zajmują dwa mieszkania w różnych częściach miasta. Tworzą wspólnie w Pracowni Twórczej, realizując program autorski Anny Dyrki-Brzozowskiej. Projekt nominowany do nagrody Prezydenta RP jako dobra praktyka realizująca ONZ-owską Konwencję Praw Osób Niepełnosprawnych.

Strona WWW Galerii: domnaosiedlu.pl

Wystawa realizowana jest w ramach zadania publicznego pod nazwą: PROWADZENIE GALERII ARTBRUT I PRACOWNI AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-KULTURALNEJ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ I ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W LATACH 2019–2021 finansowanego przez Gminę Wrocław.

Materiały promocyjne

Improwizacja, interpretacja - współtworzenie. Plakat