Wystawa prac Celi Sobolewskiej i Marty Stańczyk pt. Poza sceną

Data wydarzenia: 24.09.2015 - 17:30

Cela Sobolewska i Marta Stańczyk są aktorkami warszawskiego Teatru 21. Marta od dziesięciu lat, Cela od trzech. Zespół Teatru gościł w Galerii ArtBrut w lipcu 2014 roku na wyjątkowym spotkaniu towarzyszącym wystawie poświęconej Teatrowi oraz prezentacji spektaklu na wrocławskim Brave Festivalu. Niezwykle utalentowane i wszechstronne artystki POZA SCENĄ realizują twórcze pasje rysując, malując, rzeźbiąc, pisząc...

Dzięki tej kolejnej wrocławskiej odsłonie mamy możliwość zapoznania się z innymi wątkami bogatej twórczości Celi i Marty. Na wystawie zobaczymy rysunki, komiksy, ceramikę. Są tu zarówno portrety jak i historyjki oraz prace inspirowane teatralnymi doświadczeniami aktorek.

Cecylia Sobolewska związana jest z warszawską pracownią „Atelier” Teresy Starzec, prowadzącą zajęcia z rysunku, malarstwa, rzeźby i projektowania. Ulubioną formą jej prac są komiksy i rysunki do wymyślonych historii. Prace plastyczne Celi były eksponowane kilka razy w latach 2003-2014 w ośrodkach kultury oraz innych instytucjach, m.in. w Poleskim Domu Kultury w Łodzi; w Instytucie Mikołowskim im. Rafała Wojaczka w Mikołowie; w szkole plastycznej „Atelier” w Warszawie w 2010 oraz 2014, a także w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu. W maju 2014 roku Cela zdobyła drugą nagrodę za plakat na temat Powstania Warszawskiego w konkursie dla młodzieży ogłoszonym przez Muzeum Okręgowe.

Marta Stańczyk jest absolwentką Społecznej Szkoły Specjalnej „Dać Szansę” oraz uczestniczką Warsztatów Terapii Zajęciowej. Brała udział we wszystkich spektaklach Teatru 21. Obdarzona jest talentem plastycznym i muzycznym. Maluje, tworzy rysunki, pisze historyjki uzupełniane ilustracjami, tworzy prace z gliny. Ma duże zdolności manualne i wyobraźnię, jest bardzo twórcza. Jej prace pokazywane były na wystawach zbiorowych ukazujących dorobek uczniów szkoły „Dać Szansę”, a obecnie uczestników WTZ. W 2005 uczestniczyła w Ogólnopolskiej Wystawie Sztuki Nieprofesjonalnej w Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Jej „historyjkom” poświęcony był także Biuletyn Klubu Forum z 2006, wydawany przez Fundację Synapsis. Praca Marty została umieszczona w Jubileuszowym Kalendarzu STO na rok 2012/13.

Materiały promocyjne

Wystawa prac Celi Sobolewskiej i Marty Stańczyk pod tytułem Poza sceną - plakat