Poza tabu

Data wydarzenia: 12.12.2014 - 17:00 do 13.12.2014 - 16:45

Galeria ArtBrut i Pracownia Aktywizacji Społecznej we Wrocławiu, ul. Ruska 46a.

Podczas podsumowania zaprezentowana została wystawa Poza tabu realizowana w ramach projektu „Cykl wystaw sztuki art brut i outsider art” współfinansowanego przez Gminę Wrocław w ramach zadania: „Organizacja i prowadzenie projektu kulturalnego w 2014 roku, projekt plastyczny”.

Poza tabu to wystawa inspirowana zebranymi doświadczeniami z pracy z grupą twórców związanych z Galerią ArtBrut. Tematem przewodnim będzie zagadnienie cielesności, przełamywanie tabu, interpretacje portretu za pomocą obiektów codziennego użytku oraz notowanie stanów emocjonalnych, codziennych czynności i myśli. Opieka artystyczna wystawy – Jacek Zachodny.

Wystawa czynna od 25 listopada do końca roku 2014.

Zaprezentowane będą także działania i prace artystyczne realizowane w ramach projektów:

  • – „Digitalizacja wybranych zasobów kolekcji Galerii ArtBrut wraz z opracowaniem i udostępnieniem”, realizowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2014 roku oraz współfinansowanego ze środków Biura Festiwalowego Impart 2016.
  • – „Sztuka aktywności 2014 – prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć warsztatowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu Wrocławia”, współfinansowanego w ramach zadania publicznego: „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zlecanego ze środków PFRON – I edycja”, realizowanego we współpracy z Gminą Wrocław.
  • – „Prowadzenie zajęć warsztatowych aktywizujących życiowo i społecznie dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i ze sprzężonymi zaburzeniami psychicznymi w 2014 roku”, finansowanego w ramach zadania publicznego: „Ochrona i promocja zdrowia”, finansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Materiały promocyjne

Poza tabu - zaproszenie