Peppermint Mother

Data wydarzenia: 26.07.2012

Finisaż wystawy Noriko Yamaguchi Peppermint Mother z udziałem prac twórców Galerii ArtBrut

Uczestnicy projektu brali udział w organizowanych w Centrum Sztuki WRO i w Atelier WRO wystawach: Kierunek Eksperymentalny – 40 lat kulturoznawstwa oraz Peppermint Mother Noriko Yamaguchi. Prace młodzieży inspirowane twórczością japońskiej artystki pokazane zostały na finisażu wystawy w Atelier WRO.

W ramach zajęć odbywały się oprowadzania kuratorskie i spotkania z artystami, m.in. z Niklasem Royem, rezydentem Fundacji WRO i Instytutu Goethego.

Wystawa Peppermint Mother stanowiła punkt wyjścia warsztatów zrealizowanych wspólnie z niepełnosprawnymi twórcami działającymi w galerii ArtBrut, z którą Centrum Sztuki WRO współpracuje od 2008 roku. Podczas warsztatów fotograficzne portrety uczestników, wykonane przez Mateusza Tatarczyka, zostały pokryte warstwami różnych materiałów reprezentujących stan umysłu i emocje portretowanych osób. Efekty wspólnych działań były prezentowane na finisażu jako specjalny aneks do wystawy.

Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne prowadziła Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka, menedżerka projektów kulturalnych, kurator sztuki i koordynatorka projektów Centrum Sztuki Mediów WRO.

oraz Aleksandra Tsitini i Noriko Yamaguchi.