Jubilo

Data wydarzenia: 12.05.2012

Jubilo. W poszukiwaniu języka radości

Projekt Jubilo jest propozycją międzynarodowej grupy młodych aktorów. Absolwenci studiów MA in Acting prowadzili w Teatrze Pieśń Kozła we współpracy z Manchester Metropolitan University warsztaty artystyczne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, aby stworzyć uczestnikom przestrzeń kreatywności, świadomości ciała, zabawy i interakcji społecznej.

Jubilo oznacza „krzyk radości”. Twórcom projektu zależało, by młode osoby marginalizowane odnalazły radość we wspólnej zabawie, przy okazji odkrywając i rozwijając swoje artystyczne talenty. Dzięki językowi sztuki porozumienie ponad społecznymi i kulturalnymi podziałami stało się możliwe.

Poza grupą podopiecznych ze Stowarzyszenia Świat Nadziei w projekcie Jubilo brała udział grupa dzieci romskich ze Stowarzyszenia Romów „Romani Bacht” (współpraca merytoryczna: Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego).

Długofalowe założenie projektu to stworzenie młodym osobom z grup marginalizowanych możliwości interakcji społecznej poza swoją zamkniętą grupą (kontakt ze społecznością Wrocławia, przeciwdziałanie stereotypom i stygmatyzacji społecznej, a także interakcja z przedstawicielami innych narodowości – aktorami z różnych krajów).

Podopieczni Stowarzyszenia Świat Nadziei wzięli udział w zajęciach realizowanych przez aktorów Teatru Pieśń Kozła w ramach działań spójnych z projektem Jubilo oraz równolegle mieli szansę rozwinąć swoje umiejętności artystyczne na warsztatach fotograficznych prowadzonych przez fotografa Karola Jarka.

Dla realizatorów projektu ważne było, by osoby niepełnosprawne odnalazły radość we wspólnej zabawie, działaniach teatralnych i fotograficznych, przy okazji odkrywając i rozwijając swoje możliwości artystyczne. Istotne były nawiązywanie kontaktu i rozwijanie komunikacji pomiędzy uczestnikami przez język teatru i fotografii.

Materiały promocyjne

W poszukiwaniu języka radości - wystawa - plakat