Gambit

Data wydarzenia: 11.06.2011 do 15.07.2011

Warsztaty i wystawa zbiorowa opracowana przez Marcina Mierzickiego

Warsztaty: 11 i 12 czerwca 2011, Muzeum ASP we Wrocławiu
Wystawa dokumentująca działania i efekty projektowe pokazywana była w Galerii ArtBrut od 13 czerwca do 15 lipca 2011

Marcin Mierzicki, wrocławski artysta i wykładowca ASP, jest autorem koncepcji integracyjnego projektu działań warsztatowych i prezentacji, w trakcie którego niepełnosprawnych twórcy i zaproszeni przez niego do współpracy artyści wizualni i muzycy wykonali m.in. eko-rzeźbę z surowców wtórnych (plastikowych butelek) i makietę wnętrza „idealnej” Galerii ArtBrut. Wspólnie zagrali również koncert i przygotowali będące jego elementem projekcje wideo wykorzystujące prace twórców ArtBrut.

Gambit to projekt warsztatowy skierowany do młodzieży niepełnosprawnej umysłowo, którego celem jest przełamanie barier społecznych i stereotypów, a także stymulowanie rozwoju na drodze ekspresji artystycznej. Niczym szachowa zagrywka, zakłada on jak największe otwarcie się uczestników na otoczenie. Wiąże się to z porzuceniem szablonowego myślenia o drugim człowieku, a także – co niejednokrotnie bywa trudne – ujawnieniem własnej osobowości. Młodzież biorąca udział w warsztatach, wspólnie z artystami poszukując wspólnego języka, doświadcza nowych przestrzeni i sytuacji. Artyści aktywni na polu sztuki dźwięku i obrazu zapraszają młodzież do współuczestnictwa w procesie tworzenia, w którym każdy przejaw aktywności staje się twórczym gestem, a podział na wykonawców i odbiorców zostaje zniesiony. Język sztuki współczesnej, uznawany za hermetyczny, staje się tym samym platformą porozumienia, kodem dostępnym każdemu. Otwiera to przed uczestnikami warsztatów całkiem nowe obszary działania i myślenia. Gambit jest realizacją wspólnej idei, wymianą doświadczeń, wzajemnym poznaniem – początkiem procesu, który powinien stale trwać”.

Paweł Szroniak

Materiały promocyjne

Gambit - plakat