...dla oka nie dla wiedzy...

Data wydarzenia: 27.08.2011 do 12.10.2011

Wystawa indywidualna Grzegorza Naskręckiego

Wystawa od 27 sierpnia do 12 października 2011
Finisaż: 30 września 2011
Galeria ArtBrut

Grzegorz Naskręcki od roku 2007 uczestniczy w zajęciach Pracowni Arte w Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnym Stowarzyszenia „Ostoja”, prowadzonych pod kierunkiem Małgorzaty Rel, wrocławskiej artystki, opiekunki artystycznej wystawy. Ukończył szkołę zawodową przy ul. Parkowej we Wrocławiu, zdobywając zawód operatora tworzyw sztucznych.

Obecnie pracuje jako stróż nocny.

Na wystawę złożyły się prace z różnych etapów twórczości Grzegorza: od czarno-białych szkiców po bardzo emocjonalne, wyraziste kolorowe rysunki i unikatową suknię z artystycznym deseniem wykonanym przez niego podczas warsztatów z artystką i designerką mody Agnieszką Magerle.

„Grzegorz rysuje, najczęściej używając pasteli olejnych i ołówka, rzadziej sięga do kredek. Pracuje w ciszy, raczej dystansując się od grupy, zwykle dłuższą chwilę zastanawia się nad tematem, czasem przychodzi już z gotowym pomysłem na zajęcia i od razu zabiera się do pracy, rysując przez parę godzin niemal bez przerwy. Wśród jego ulubionych tematów najczęściej pojawiają się krzyże, maski i serca. Linie rysunków artysta mocno akcentuje czernią, czerwienią i błękitem. Posługuje się bogatą symboliką, docierając do egzystencjalnych pytań o własną tożsamość. Interpretacja emocji zawartych w obrazach Grzegorza przybliża widzowi jego autentyczne konflikty i niepokoje, jego magiczno-mityczne odczuwanie świata. On sam tak opisuje swoją twórczość: Wewnętrzna metafora. Symbol przenośni. Wiara. Współczesny Kościół naszej wyobraźni i modlitwy. Nie można przejść obojętnie obok rysunków Grzegorza Naskręckiego, jego twórczość realizowana w oparciu o rzeczywistość wewnętrzną, jest komunikatem pełnym znaczeń, jest również informacją o autorze, o jego sposobie postrzegania i rozumienia świata”.

Małgorzata Rel

Materiały promocyjne

...dla oka nie dla wiedzy... - zaproszenie na wernisaż
...dla oka nie dla wiedzy... - zaproszenie na finisaż