Publikacje prasowe i książkowe

Publikacje prasowe i książkowe

D. Oczak, „30. Rita Baum”, Gazeta Wyborcza „Co Jest Grane”, styczeń 2014 D. Oczak, „30. Rita Baum”, Gazeta Wyborcza „Co Jest Grane”, styczeń 2014
A. Saraczyńska, „Poleca Agata Saraczyńska – Wrażliwi na talent”, Gazeta Wyborcza „Co Jest Grane”, maj 2014 A. Saraczyńska, „Poleca Agata Saraczyńska – Wrażliwi na talent”, Gazeta Wyborcza „Co Jest Grane”, maj 2014
A. Saraczyńska, „Nie śpij, zwiedzaj!”, Gazeta Wyborcza, maj 2014 A. Saraczyńska, „Nie śpij, zwiedzaj!”, Gazeta Wyborcza, maj 2014
A. Saraczyńska, „Artystycznie o chorobie”, Gazeta Wyborcza, czerwiec 2014 A. Saraczyńska, „Artystycznie o chorobie”, Gazeta Wyborcza, czerwiec 2014
A. Saraczyńska, „Odkrywamy WARTO”, Magazyn Wrocławski, luty 2013 A. Saraczyńska, „Odkrywamy WARTO”, Magazyn Wrocławski, luty 2013
A. Saraczyńska, „Odkrywamy WARTO”, Magazyn Wrocławski, luty 2013 A. Saraczyńska, „Odkrywamy WARTO”, Magazyn Wrocławski, luty 2013
A. Saraczyńska, „Warto nagradzać WARTO”, gazeta WARTO – dodatek do Gazety Wyborczej, luty 2013 A. Saraczyńska, „Warto nagradzać WARTO”, gazeta WARTO – dodatek do Gazety Wyborczej, luty 2013
A. Saraczyńska, „Warto spotykać się dla tak silnych emocji”, gazeta WARTO – dodatek do Gazety Wyborczej, luty 2013 A. Saraczyńska, „Warto spotykać się dla tak silnych emocji”, gazeta WARTO – dodatek do Gazety Wyborczej, luty 2013
A. Saraczyńska, „Wizje do nagrody”, gazeta WARTO – dodatek do Gazety Wyborczej, luty 2013 A. Saraczyńska, „Wizje do nagrody”, gazeta WARTO – dodatek do Gazety Wyborczej, luty 2013
A. Saraczyńska, „Jeśli się podzielimy, to się rozmnoży”, gazeta WARTO – dodatek do Gazety Wyborczej, luty 2013 A. Saraczyńska, „Jeśli się podzielimy, to się rozmnoży”, gazeta WARTO – dodatek do Gazety Wyborczej, luty 2013

Strony