Materiały kontekstowe

Materiały kontekstowe

A. Saraczyńska, „Artystycznie o chorobie”, Gazeta Wyborcza, czerwiec 2014
A. Saraczyńska, „Artystycznie o chorobie”, Gazeta Wyborcza, czerwiec 2014
Wystawa Piotra Rymki „Pracownia Odkurzaczy”, wrzesień 2009, fot. M. Stobiecki
Fotorelacja z wystawy Piotra Rymki „Pracownia Odkurzaczy”, wrzesień 2009