Kolekcja Galerii ArtBrut

O kolekcji

Zakładka „Kolekcja” została przygotowana i udostępniona w ramach zadania „Digitalizacja wybranych zasobów kolekcji Galerii ArtBrut wraz z opracowaniem i udostępnieniem” realizowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2014 (Nazwa priorytetu: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego) (Instytucja zarządzająca Priorytetem: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów) oraz współfinansowanego ze środków Biura Festiwalowego Impart 2016.

Do zagruntowanego na biało blejtramu na środku przy jego górnej krawędzi przyklejony jest fragment chropowatej, czarnej, papy, od którego biegną równolegle w dół cienka gałązka i czerwony kabelek. Na środku czarnej papy umieszczony jest mały, biały kamyk

Mateusz Ziomek

Most Grunwaldzki

Pokaż pracę z kolekcji Most Grunwaldzki
W prawym dolnym rogu tektury naszkicowany został industrialno-architektoniczny obiekt z czerwonym napisem Mateusz Ziomek. Nad nim zawieszony jest żółtopomarańczowy obiekt z czerwoną kulą po środku i 2 białymi liniami

Mateusz Ziomek

Bez tytułu

Pokaż pracę z kolekcji Bez tytułu