Oprowadzanie kuratorskie po wystawie DEAD MILITARY EXPO 2024