Ludzie i rzeczy - wystawa indywidualna Kamila Łyjaka