Życie jak film

Data wydarzenia: 15.04.2014 do 12.05.2014

Wystawa od 15 kwietnia do 12 maja 2014
Wernisaż: 15 kwietnia 2014
Galeria ArtBrut

Na wystawie Macieja Tryniszewskiego Życie jak film zaprezentowano kilkadziesiąt prac autora z lat 2010–2014. Autor związany jest z Galerią ArtBrut od czasu jej powstania w 2009 roku. W swoich pracach operuje różnymi technikami (fotografia, kolaż), ale najchętniej tworzy gwasze utrzymane w neoekspresyjnym stylu, połączone często z rysunkiem. Czasami prace opisuje specyficznym językiem ze zmienionym alfabetem, nowymi, stworzonymi przez siebie literami i oryginalnymi znakami. Jego prace to świat osobny, zapełniony przez fantastyczne sylwetki herosów, potworów, ale i słynnych postaci popkultury, świata komiksu i bohaterów legend miejskich. Kreowany przez Tryniszewskiego świat układa się w katalogi postaci symbolizujących siłę, wszechmoc i zagrożenie. Galeria ArtBrut chciała pokazać prace artysty w jak najszerszym kontekście kulturowym, stąd dla potrzeb przygotowania wystawy nawiązano współpracę z Wrocławską Galerią Polskiego Plakatu.

Materiały promocyjne

Życie jak film - plakat
Życie jak film - zaproszenie
Życie jak film - zaproszenie