Podsumowanie działań realizowanych w 2015 roku przez Stowarzyszenie Świat Nadziei

Data wydarzenia: 17.12.2015 - 17:00

Serdecznie Zapraszamy

na uroczyste podsumowanie działań realizowanych w 2015 roku przez Stowarzyszenie Świat Nadziei.
Czwartek, 17 grudnia 2015,
godzina 17.00
Galeria ArtBrut i Pracownia Aktywizacji Społecznej i Kulturalnej we Wrocławiu,
ul.Ruska 46 A.


Podczas podsumowania zaprezentowane zostaną działania i prace realizowane w ramach projektów:

Sztuka Aktywności 2015 - prowadzenie  grupowych i indywidualnych zajęć  dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem z terenu Wrocławia - współfinansowany w ramach zadania publicznego: Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zlecanego ze środków PFRON- I edycja  we współpracy z Gminą Wrocław.

Cykl  wystaw sztuki art brut i outsider art  2015 - współfinansowany przez Gminę Wrocław w ramach zadania - Organizacja i prowadzenie projektu kulturalnego w 2015 roku w jednym z zakresów: projekt plastyczny , projekt muzyczny, projekt interdyscyplinarny

Prowadzenie Pracowni Aktywizacji Społecznej i Kulturalnej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi w 2015r - zadanie finansowane przez Gminę Wrocław

Ja się do siebie nie  nadaję opracowanie i wydanie publikacji książkowej z tekstami twórców związanych z Galerią i Pracownią ArtBrut -  realizowane we współpracy z Biurem Festiwalowym Impart 2016, dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Obrazki